Kategorie

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu barfshop.cz

Barf Shop s.r.o.
Školní 661
273 02 Tuchlovice

Tel.: + 420 739 455 653
E-mail:
info@barfshop.cz

IČO: 040 55 411
DIČ:
CZ04055411
Číslo účtu:
4001753379/0800

V.S.: číslo Vaší objednávky

Pracovní doba: Po – Pá: 10:00 – 18:00

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky internetového obchodu barfshop.cz. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě dvě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.barfshop.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je její nedílnou součástí.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Barfshop.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se objednává pomocí nákupního košíku přes e-shop na internetových stránkách www. barfshop.cz. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

4. CENY

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.barfshop.cz). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, je-li zboží doručováno přepravní společností, viz. „Doprava“.

Celková cena zboží se skládá z ceny zboží včetně DPH a dopravného.

5. DOPRAVA ZBOŽÍ

5.1. Doručení prostřednictvím PPL 

Zboží, pokud není určeno k osobnímu převzetí na prodejně, je doručováno přepravní balíkovou službou PPL na území České republiky. Přepravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle platného ceníku následovně:

 PPL balík, cena 120,-

 Uvedené ceny přepravy jsou včetně 21% DPH.

Mražené zboží nezasíláme. 

Cena přepravy zahrnuje mimo nákladů na přepravu balné.

O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Pokud je zboží určeno k osobnímu vyzvednutí v prodejně, je obvykle připraveno k vyzvednutí do 24 hodin od objednání. O vyřízení objednávky je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

6. PLATBA 

Za objednané zboží lze platit:

a) v hotovosti nebo platební kartou - při osobním odběru v prodejně

b) online platební kartou přes platební bránu GoPay

c) bankovním převodem na účet vedený u České Spořitelny (č. ú. 4001753379 / 0800), jako variabilní symbol prosím uveďte čtyřmístné číslo objednávky bez písmen.

d) dobírkou u PPL  - dobírka je zpoplatněna částkou 45,- Kč.

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

 

7. ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ.

Na veškeré zboží, prodávané v obchodě www.barfshop.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí u zboží , které není určeno ke krmení 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U krmiv, pamlsků a doplňků stravy je datum exspirace vyznačeno vždy na obalu zboží.

Záruka se nevztahuje na závady:

  • způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
  • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
  • v důsledku živelných pohrom nebo vyšší mocí
  • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
  • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením
 

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese vždy v plné výši kupující. K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů, případně jinak znečištěné zboží.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: V souladu s platným právním řádem ČR máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi zboží .

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit.

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme. Doporučujeme Vám nepřebírat si poškozený balíček. V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem (např. s ČP apod.) Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Náklady na poštovné a balné hradí v případě reklamace zákazník.

10. POSTUP PŘI REKLAMACI

  1. informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně
  2. zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
  4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany.

Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v prodejně www.barfshop.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré objednávky, které jsou kupujícím odeslány do internetového obchodu www.barfshop.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 15.května 2023.

 


Hledat

Facebook


Mobilní aplikaceSlevy

» Všechny slevy

Napište nám

Železničářů 1616
272 01 - Kladno
t: 312 688 441
m: info@barfshop.cz