Kategorie

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu barfshop.cz

Barf Shop s.r.o.
Školní 661
273 02 Tuchlovice

Tel.: + 420 739 455 653
E-mail:
info@barfshop.cz

IČO: 040 55 411
DIČ:
CZ04055411
Číslo účtu:
4001753379/0800

V.S.: číslo Vaší objednávky

Pracovní doba: Po – Pá: 10:00 – 18:00, So: 09:00 – 13:00, Ne a Státní svátky: zavřeno

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky internetového obchodu barfshop.cz. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě dvě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.barfshop.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je její nedílnou součástí.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Barfshop.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se objednává pomocí nákupního košíku přes e-shop na internetových stránkách www. barfshop.cz. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

4. CENY

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.barfshop.cz). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, je-li zboží doručováno přepravní společností, viz. „Doprava“.

Celková cena zboží se skládá z ceny zboží včetně DPH a dopravného.

5. DOPRAVA ZBOŽÍ

Zboží, pokud není určeno k osobnímu převzetí na prodejně, je doručováno přepravní balíkovou službou PPL na území České republiky nebo rozvozovým vozem.

 

5.1. DORUČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PPL

Přepravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle platného ceníku následovně:

5.1.      PPL balík do 5-ti kg, cena 100,-

5.2.      PPL balík 5-10kg, cena 140,-

5.3.      PPL balík 10-20kg, cena 180,-

5.4.      PPL balík 20-30kg, cena 220,-

5.5.      PPL balík 30-40kg, cena 240,-

5.6.      PPL balík 40-50kg, cena 260,-

Uvedené ceny přepravy jsou včetně 21% DPH.

Při expedici zásilky s mraženým zbožím nenese prodávající žádnou odpovědnost za doručení částečně nebo zcela rozmrzlého zboží. Zákazník si je této skutečnosti vědom a zásilku s mraženým zbožím objednává na vlastní zodpovědnost.

Cena přepravy zahrnuje mimo nákladů na přepravu balné.

O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Pokud je zboží určeno k osobnímu vyzvednutí v prodejně, je obvykle připraveno k vyzvednutí do 24 hodin od objednání. O vyřízení objednávky je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

5.2. DORUČENÍ ROZVOZOVÝM VOZEM

Přepravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno částkou 89,- Kč vč. 21%  DPH.

Zboží je doručováno dle jednotlivých tras, které jsou v nabídce eshopu. O termínu doručení je zákazník informován prostřednictvím sms den před plánovaným doručením.

6. PLATBA 

Za objednané zboží lze platit:

1) v hotovosti nebo platební kartou - při osobním odběru v prodejně

2) online platební kartou přes platební bránu GoPay

3) bankovním převodem na účet vedený u České Spořitelny (č. ú. 4001753379 / 0800), jako variabilní symbol prosím uveďte čtyřmístné číslo objednávky bez písmen.

4) dobírkou u PPL  - dobírka je zpoplatněna částkou 25,- Kč.

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

5) od nově registrovaných zákazníků nebo u nákupů bez registrace, je-li objednávka doručována prostřednictvím přepravní služby, požadujeme platbu za mražené zboží předem. Toto omezení se netýká objednávek, které jsou určeny k osobnímu vyzvednutí v prodejně.

 

7. ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ.

Na veškeré zboží, prodávané v obchodě www.barfshop.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí u zboží , které není určeno ke krmení 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U krmiv, pamlsků a doplňků stravy je datum exspirace vyznačeno vždy na obalu zboží.

Záruka se nevztahuje na závady:

  • způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
  • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
  • v důsledku živelných pohrom nebo vyšší mocí
  • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
  • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením
 

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese vždy v plné výši kupující. K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů, případně jinak znečištěné zboží.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: V souladu s platným právním řádem ČR máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi zboží .

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit.

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme. Doporučujeme Vám nepřebírat si poškozený balíček. V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem (např. s ČP apod.) Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Náklady na poštovné a balné hradí v případě reklamace zákazník.

10. POSTUP PŘI REKLAMACI

  1. informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně
  2. zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
  4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany.

Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v prodejně www.barfshop.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré objednávky, které jsou kupujícím odeslány do internetového obchodu www.barfshop.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 13. března 2020.

 


Hledat

Facebook


Mobilní aplikaceSlevy

» Všechny slevy

Napište nám

Železničářů 1616
272 01 - Kladno
t: 312 688 441
m: info@barfshop.cz